แบบสำรวจ EBIT KPI 2561

EB8

คู่มือรับเรื่องร้องเรียน รพ.บางคล้า  
ศูนย์รับเรืองร้องเรียน  
รายงานผลข้อร้องเรียน  

EB9

การวิเคราะห์ป้องกันประโยชน์ทับซ้อน แนวทางปฏิบัติปี 61
แผนปฏิบัติการสร้างเสริมวินัย ประดาศเกณฑ์จริยธรรมปี 61
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบประโยชน์ทัยซ้อน คำสั่งเสริมสร้างวินัย

EB10

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย  
   
   

EB11

แผนปฎิบัติการ ประกาศเกณฑ์จริยธรรมปี งบ61
คำสังสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลประโยชน์  
คำสั่งปี งบ61  
แนวทางปฏิบัติปีงบ 61  

EB1

EB2

EB3

EB4

EB5

EB6

EB7

EB8

EB9

EB10

EB11