ลำดับ

รายละเอียด

วันที

ดาวน์โหลด

10

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

1. ข้อมูลการส่งผลงานงานทางวิชาการ

2. ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน

3. ขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด

4. อยากรู้ พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไร

5. ขอตรวจเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ 

20.12.2564

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

9

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

1. สงสัยคะแนนลูก

2. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

3. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

4. ที่ราชพัสดุ

5. พักการศึกษาผมทำไม

25.10.2564

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

8

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

1. ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ

 2. ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ?

 3. ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์

 4. ผมคับข้องใจครับ

 5. ขอวีดีโอการจัดงาน

 

19.10.2564

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

7

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

1. ขอประเมินใหม่นะ

 2. ใครประมวลเสนอผู้บังคับบัญชา

 3. ข้อมูลประกันสังคม

 4. กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ

 5. ขอดูคะแนนสอบของตัวเอง

10.09.2564

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

6

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

1. เสียภาษีเท่าไหร่

 2. ค่าปรับไปไหน

 3. ทำไมสั่งไม่ฟ้อง

 4. บัตรผรหรือเปล่า

 5. เอกสารลับ เปิดได้มั้ย

20.08.2564

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

5

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

 1. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดเผยได้มั้ย

 2. ใครพิจารณาเรื่องของผม
 3. อยากได้เอกสารในสำนวนคดี

 4. รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน

 5. ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว

10.06.2564

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

4

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

 1. ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย

 2. เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า
 3. ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน

 4. ขอลบประวัติอาชญากร

 5. เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน

23.05.2564

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

3

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

 1. ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อยครับ

 2. ขอตรวจสอบคู่สมรสของลูกหนี้

 3. มีสิทธิขอแต่ไม่ควรได้

 4. เงินบริจาคอยู่ไหน

 5. มีจรรยาบรรณหรือเปล่า

23.04.2564

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

2

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

1. เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ

2. ที่ดินมรดกกลายเป็นของคนอื่น

3. ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า

4. ใครเบิกค่าจัดการศพแทนบุตร

5. แผนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด

19.03.2564

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

1

 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

 1. นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า

 2. ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย

 3. ปลดผมจากตำแหน่งทำไม

 4. ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า

 5. ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้

 12.01.2564

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น

         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ปี 2563
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540/ ปี 2564