ประกาศผลการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (นักวิชาการสาธารณสุข)

ประกาศผลการสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลบางคล้า

ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)โรงพยาบาลบางคล้า

ประกาศรับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)โรงพยาบาลบางคล้า

ประกาศ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางคล้า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลบางคล้า 2566

ประกาศรับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานกระทรวงสารธารณสุข โรงพยาบาลบางคล้า 2566

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลบางคล้า ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2564