โรงพยาบาลบางคล้า

62 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

Email ::

gonny2222@gamil.com (ผู้ดูแลระบบ)

jantanapuy@gmail.com (หัวหน้างานยุทธศาสตร์)

prayoonpar@yahoo.com (หัวหน้าฝ่ายบริหาร)