ตามหนังสือ ที่ ฉช 0032/ว 737 ลว 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ชี้แจงการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง
-  ดาวน์โหลดเครื่องมือ Source Code การทำตราอัตลักษณ์  ดาวน์โหลด
-  หน้าเว็บไซต์ การใช้งาน ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข Link
ข้อมูลองค์กร
ระบบสารสนเทศ
รายงานการประชุม
โรงพยาบาลในสังกัด
สนง.สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานในจังหวัด
นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นโยบาย กสธ.
เชื่อมโยงอื่น ๆ
สถานการณ์ โควิด 2019
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Chachoengsao Provincial Public Health Office