โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑๑๗ แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดขวาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อนแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาขา ๑ แห่ง
(รพ.สต.บ้านหนองขาหยั่ง สาขาของ รพ.สต. ธรรมรัตน์ใน)
ศูนย์สุขภาพชุมชน ๕ แห่ง (ศสม.๒ แห่ง + ศสช.๓ แห่ง)
โรงพยาบาลคลองเขื่อน (F3) ขนาด - เตียง
(โรงพยาบาลสร้างใหม่)
โรงพยาบาลราชสาส์น (F2) ขนาด 30 เตียง
โรงพยาบาลบางคล้า (F2) ขนาด 30 เตียง
โรงพยาลแปลงยาว (F2) ขนาด 30 เตียง
โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ (F2) ขนาด 30 เตียง
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ (F2) ขนาด 30 เตียง
โรงพยาบาลสนามชัยเขต (F1) ขนาด 120 เตียง
โรงพยาบาลบางปะกง (F1) ขนาด 90 เตียง
โรงพยาบาลพนมสารคาม (M2) ขนาด 120 เตียง
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว (F1) ขนาด 120 เตียง
โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง
โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง
โรงพยาบาลพุทธโสธร (A) ขนาด 561 เตียง
ข้อมูลองค์กร
ระบบสารสนเทศ
รายงานการประชุม
โรงพยาบาลในสังกัด
สนง.สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานในจังหวัด
นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นโยบาย กสธ.
เชื่อมโยงอื่น ๆ
สถานการณ์ โควิด 2019
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Chachoengsao Provincial Public Health Office