รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

- รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    Word , PDF  
(แก้ไขครั้งที่ 1)

- รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    Word , PDF , KPI ที่มีการแก้ไข
(แก้ไขครั้งที่ 2)